Firma MyEasyFarm prowadzi rekrutację na stanowisko kierownika ds. produktów maszynowych

Misje:

Profil:

Inne :

Prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) drogą elektroniczną na adres rh@myeasyfarm.com, z podaniem numeru referencyjnego stanowiska.